Kişisel Gelişimin Tarihçesi

Kişisel Gelişimin Tarihçesi Buddha, Konfüçyüs ve Sokrates dünyanın farklı coğrafyalarında birbirine yakın tarihlerde yaşamını sürdürmüş bu üç filozof içinde yaşadıkları toplumu ve o topluma yön veren değerleri tüm yönleriyle sorgulamıştır. Her birinin hayatı ve dünya görüşleri zorlu süreçlerden geçip kimisine refahı sağlarken kimisine özellikle de birisine yani Sokrates’e düşüncelerinin bedelini hayatı ile ödemeye kadar varan gelişmelere yol açmıştır. Aynı yüzyılda yaşayan bu üç fikir insanından sonra süreç bir doğu bir batının elinde yer değiştiren insanın kendini geliştirme ve toplumu aydınlatma çabası artık Rönesans, Reform hareketlerinin ardından en son batıda kalarak, günümüzde anladığımız anlamda insan; insan üzerine daha yeni yeni düşünme gayretine girip kişisel gelişimin ilk kalıcı adını koymaya doğru yönelmeye başlayacaktır. 1968 yılında Nüvit Osmay’ın İnsan Mühendisliği kitabı ve Düşün-Konuş-Dinle seminerleri ile Türkiye gündemine giren karıyer ve kişisel gelişim kavramı. İnsanların içindeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarının benimsenmesine ve bulunulan durumdan bir adım öteye ulaşarak bunu iş ve özel hayatlarına aktarmasına vesile olan eğitimlerin geçirdiği tarihsel sürecin aktarılması. Kişisel gelişim alanında Türkiye’de yayımlanan kitap, dergi, makale ve çalışmaların aktarılması hedeflenmektedir. Bu eğitimlerde hedef yeniyi öğretmek değil insanın mevcut durumda yaptığını daha iyi yapmasını ve bunu kariyer ve özel yaşamına aktarmasını sağlamaktır. Ders Kitabı:
  • Yazar: Anthony Robbins Kitap: Sınırsız Güç / Anthony Robbins Yayınevi: İnkılap Kitabevi
  • Yazar: Dale Carnegie Kitap: Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı Yayınevi: Epsilon yayınevi
  • Yazar: Nüvit Osmay Kitap: İnsan Mühendisliği Yayınevi: Alfa Yayınları.
  • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
  • Yazar: Ken Blanchard Kitap: Liderlikte Çıtayı Yükseltmek Yayınevi: İnkılap Kitabevi
  • Yazar: Mahmut Kaplan Kitap: Mevlâna ve Mesnevisi Yayınevi: Lejand

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir