DKD 2

DKD 1 (Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İlişkileri) Hitabet Konuşma ve yazma yeteneği başta olmak üzere insan, sosyal bir varlıktır. Bu çerçevede sözlü ve yazılı ifade kabiliyeti, yani düzgün konuşma, yazma becerisi; insanın toplum içerisindeki davranışlarını etkiler, sosyal kredisinin artarak inanılır, güvenilir kimse olmasının imkân ve şartlarını hazırlar. Böylece, sözlü ya da yazılı ifadeler ve onlarla örtüşen davranışlar, giderek insanın seçkin ve saygın kişiliğini oluşturur. Doğar doğmaz çalışmaya başlayan insan beyni, toplum önüne çıkar çıkmaz durur. Konuşmaların istediği gibi olmamasından korkulur ya da istediği gibi konuşulamadığı için üzülürüz. İnsanlar toplum önünde konuşmaktan korkarlar. Bireyin kendini ifade edebilmesi, bir grubun huzurunda konuşmayı başarabilmesi, konuşma sırasındaki heyecan ve tedirginlik hissini yenebilmesi, topluluk karşısında kendini ifade ederken, doğru davranışlar ve sözcükler bulabilmesi, konuşma yapılacak grubun büyüklüğü ya da küçüklüğü karşısında nasıl davranılacağını bilmesi, başarılı olmak için gerekli olan beden dili fonetik donanıma ulaşması amaçlanmaktadır. Ders Kitabı
 • Yazar: Dale Carnegıe Kitap: Etkili Konuşmanın Çabuk ve Kolay Yolu Yayınevi: Hachiko Kitabevi
 • Yazar: Dale Carnegıe Kitap: Söz Söyleme Ve İş Başarma Sanatı Yayınevi: Akış Yayınları
 • Yazar: Nüvit Osmay Kitap: İnsan Mühendisliği Yayınevi: Alfa Yayınları.
 • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme Ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
 • Yazar: Suat Taşer Kitap: Konuşma Eğitimi Yayınevi: Pegasus Yayınları
 • Yazar: Doğan Aksan Kitap: Her Yönüyle Dil Yayınevi: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Yazar: Sırrı Er Doğru Kitap: Hitabet ve Sözün Büyüsü Yayınevi: Hayat Yayınları
 • Yazar: Suna Okur Kitap: Diksiyon Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı Yayınevi: Çalıkuşu
DERS 1: DKD NEDİR?
 • Dale Carnegie / Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı
 • Nuvit Osmay / İnsan Mühendisliği
 • Şahin Gümrü / Söz Adamı
DERS 2: ( D.K.D ) Düşün, Konuş, Dinle
 • DKD Felsefesi Nedir?
 • DKD İnsani İlişkiler Yanı Nelerdir?
 • Hitabet Türleri
 • Cesaretin Arttırılması
 • Düşün
 • Konuş
 • Dinle
DERS 3: SU NASIL? ( Düşünme üzerine)
 • Bilim
 • Beyin
 • Zihin
 • Bilinç
 • Yaşam
 • Yaratıcılık
DERS 4: BEDEN DİLİ, JEST, RENKLER ve ASALAK (Parazit) HAREKETLER
 • Pandomim
 • Jestle Konuşmak
 • Asalak (Parazit) Hareketler
 • Fiziksel Görünüm
 • Renkler
DERS 5: İNSANLARLA GEÇİNMENİN YOLLARI
 • İnsanlara Kendini Sevdirmenin Yolları (Dost Kazanma Sanatı)
 • Diksiyon
 • Fonetik
 • İyi Bir Konuşma Sesinin Nitelikleri
 • İyi Bir Konuşmanın Olmazsa Olmazları
DERS 6: KONUŞMA HAZIRLIKLARI ve SUNUM
 • Konuşmada Dil
 • Kelimelerin Anlamı
 • Doğru Kelimeleri Kullanmak
 • Üslup
 • Kapsayıcı Dil Kullanımı
 • Asalak (Parazit) Kelimelerin Önüne Geçmek
 • Ön Hazırlık Ve Sunum
 • Sunum Ve Sunum Öncesi Sonrası Yapılması Gerekenler
DERS 7: KONUŞMAYA HAZIRLIK
 • Dinleyici Kitlesi
 • Konu Belirleme
 • Özel Amacı Belirleme
 • Kaynak Toplama
 • Konuşma Taslağı
 • Carngie’nin Sihirli Formülü
DERS 8: HAZIRLIKSIZ KONUŞMA ve DOĞAÇLAMA (TULUAT)
 • Söyleşi
 • Tanışma/Tanıştırma
 • Soru Sorma Ve Soruya Karşılık Verme
 • Özür Dilemek
 • Telefonda Konuşma
 • Görüşme
DERS 9: İYİ KONUŞMANIN ÖZELLİKLERİ
 • Konuşmanın Ana Prensipleri
 • Konuşma İçeriğinin Düzenlenmesi
 • Konuşma Öncesi Yapılması Gerekenler
 • Sihirli Formül (Dale Carnegie)
 • Konuşma Anında Yapılması Gerekenler
 • İyi Bir Kapanışta Olmaması Gerekenler
DERS 10: KONUŞMAYI DİNLERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
 • Ego
 • İyi Bir Dinleyici Olmak
 • İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Neler Yapmalıyız
 • Konuşmayı Dinlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
DERS 11: TAKDİM KONUŞMASI
 • Konferans
 • Söylev(Nutuk)
 • Duyuru
 • Kitap Tanıtımı
 • Açış Konuşmaları
 • Takdim Konuşması Ve Dikkat Edilecek Konular
DERS 12: PROTOKOL ve SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
 • Sosyal Davranış Kuralları
 • Protokol
 • Başarıda Protokolün Yeri
 • Kamusal Yaşamdaki Resmi Alanlar
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokol Listesi
DERS 13: PROBLEM ÇÖZME METODU
 • Üzüntüsüz Yaşamayı Öğrenme
 • Kişisel Sorunlar
 • Problem Çözme Metodunda Kullanılan Teknikler
 • Üzüntüden Kurtulmanın 3 Basamağı
DERS 14: KOMPLİMAN VE GRUP KONUŞMALARI
 • Kompliman nedir
 • Carnegie’nin toplantı yönetimine ait notları
 • Küme Konuşmaları
 • Açık Oturum
 • Münazara
 • Kitle Tartışması
 • Kurultay
 • Moderetörlük
DERS 15: İNSANLARI SİZİN GİBİ DÜŞÜNDÜRMENİN YOLLARI
 • Seçim Yapmak
 • İnsanlarla İşbirliği Yapmanın Yolları (Carnegie)
 • Bu Derste Neler Öğrendik?
 • İlk Ders Videoları
 • Bitirme Sunumları

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir