Stratejik Yönetim

Strateji, kurum/kuruluşların kaynaklarını etkin konumlandırmasında ve yeteneklerini geliştirmelerinde yön göstermektedir. Stratejinin özü, rakiplerden farklı olmak şeklinde tanımlanabilir. Strateji, bir misyon gerçekleştirme yaklaşımı olarak organizasyonların gelecek amaçlarını gerçekleştirebilmek için organizasyon üyelerine yol gösterici bir özellik taşımaktadır. Strateji, rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğu olarak adlandırılırken, stratejik planlama ise dışa dönük olarak arzulanan amaçlara ulaşılması için dış çevrenin her unsuru stratejik bir yaklaşımla incelenerek geleceğin şekillendirilmesi için yapılan çabalardır.

En geniş tanımı ile strateji kişilerin ve kurumların amaçlarına ulaşması anlamına gelir. İş stratejisinin genel tanımı belirli amaçlara ulaşmayı amaçlayan strateji kavramıdır; bu belirli amaçlar kaynakların dağıtımını içeren strateji yapmak için kritik eylemlerdir ve strateji biraz kararlılık, birleşme ya da bağlayıcılığı vurgular. Strateji, iş çevresi kararsız ve tahmin edilemez olduğu için detaylı planlarla daha az ve başarı için takiple daha çok ilgilenmeye başlamıştır. Plan olarak stratejiden yön olarak stratejiye dönüşün önemi stratejinin rolünün aşağı düzeye inmesini vurgulamaktadır. Strateji dalgalı bir çevrede esnekliği ve cevap verme yeteneğini kucaklamalıdır. Bu koşullarda açık olarak strateji daha çok önemli bir hâle gelmektedir. Kesinliğin olmadığı ve değişimin olduğu bir çevrede yönlendirmenin açık algısı amaçların takibi için gereklidir. Firmalar, öngörülemeyen tehditler tarafından harabeye dönmüşken ve yeni fırsatlar açıkça göründüğü zaman, firmanın fırtınalı denizde yönünü bulabilmesi için strateji, hayati bir amaç hâline gelir.

Ders Kitabı:

  • Yazar: Robert M. Grant ve Judith Jordan Kitap: Stratejinin Temelleri Yayınevi: Nobel Akademi

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir