Değişim Yönetimi

Değişim yönetimi, işletmelerin eskiden beri yaptıkları herhangi bir süreç ya da işin yeni metotlarla yapılmasına değişim yönetimi denilmektedir. Değişim yönetimi, bir şirketin hem iç hem de dış süreçlerinde değişimi tanımladığı ve uyguladığı yöntemler ve tarzlar olarak tanımlanmaktadır.

Değişim her zaman olumlu olarak algılanmaz ve birçok çalışan, kuruluşlarındaki değişikliklere dirençli olabilmektedir. Başarılı iş dönüşümü, çalışanların katılımını sağlamak ve işyerinde yeni davranışlar yerleştirmekle ilgilidir. Harvard Business Review’a göre değişim projelerinin %70’i başarısız olmaktadır.

Değişim yönetimindeki başarısızlığın sebepleri ise aşağıdaki gibidir;

%32 Zayıf proje yönetimi

%20 Doğru ve etkili bir iletişim stratejisinin olmaması

%17 Değişim yönetimi planının değişim gerektiren unsurlarla ilgili olmaması

%17 Amacın net olmaması

%14 Teknolojiye adapte olunmaması

Newton’un Eylemsizlik Yasası’nda olduğu gibi madde duruyorsa durmak ister, sabit hızda gidiyorsa da sabit hızını korumak ister. Değişmek için konfor alanından (comfort zone) çıkmak gerekir.

Bu kapsamda bu ders bağlamında değişim teorisini ve dinamiklerini anlayarak değişimi yaşayan veya yönetme sorumluluğu olan yöneticilerin değişim ve dönüşümü etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayacak, hedeflenen değişimleri şirket stratejilerine uygun olarak yönetecek temel yetenek, beceri ve bilgilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca öğretilerin kişisel seviyede uygulanması yöntemi ile çalışanların daha etkin bireyler haline gelmesi hedeflenmektedir.

Ders Kitabı:

  • Yazar: İrfan Çağlar Kitap: Bireysel, Örgütsel ve Toplumsal Düzeyde: Değişim ve Değişim Yönetimi
  • Yazar: Bülent Tokat Kitap: Örgütlerde Değişim ve Değişim Yönetimi

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir