Yönetim Becerileri İnsan Kaynakları

Sosyal bir sistem olan örgütleri daha derinlemesine anlayabilmek için çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemek, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi; iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermekte ve böylece örgütleri etkileyen bireysel süreçleri ve bu süreçler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek mümkün olabilecektir.

Ders Kitabı:

  • Organizational Behavior an Introductionary Text, David Buchanan ve Andrzej Huczynski, Prentice Hall. Organizational Behavior, Stephen P. Robbins, Prentice Hall.
  • John NEWSTROM, Keith DAVIS, Organizational Behavior: Human Behavior at Work, McGraw-Hill Higher Education.
  • Yazar: Tamer KOÇEL Kitap: İşletme Yöneticiliği Yayınevi: Beta Yayınları
  • Yazar: Erol EREN Kitap: Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Yayınevi: Beta Yayınları

Yazar: İlhan ERDOĞAN Kitap: İşletmelerde Davranış Yayınevi: İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir