İş Dünyasında Duyguların Yeri-Duygu Analizi

Duygu analizi, veri madenciliği, web madenciliği ve sosyal medya analitiği gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan temel bir metin madenciliği uygulamasıdır. Bir “duygusal bilgi işlem” alanı olan duygu analizi, insanların farklı olaylara, sorunlara, hizmetlere veya başka herhangi bir ilgi alanına yönelik ruh halini algılanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesini ifade eder. Duyguları barındırma ve iletme işlevi ile metinler, duygu analizinin temel veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Duygu analizi, genel olarak kullanıcı tarafından oluşturulan ve fikirleri, düşünceleri ya da görüşleri barındıran içerikler üzerinde yapılmaktadır. Bu içerik, bir nesneyi değerlendiren ürün incelemesi, bir forum gönderisi, bir blog veya bir tweet olabilmektedir. Belirtilen görüşler; ürünler, sorunlar, kuruluşlar veya bir hizmet gibi herhangi bir nesne, konu veya kişi hakkında olabilmektedir. Bu bağlamda duygu analizi, kurumların ürün ve hizmetleri hakkındaki müşteri tutumlarını ortaya koyabilir, bir kurumun piyasaya süreceği yeni bir ürün veya hizmet için pazar araştırması yapmasında kullanılabilir veya film izleyecek bir kişinin yapılan yorumlardan hareketle film izlemesinde yönlendirici etki yapabilir. İş analitiği ve makine öğrenimi çözümlerinin parçası olan duygu analizi, kurumların ticari faaliyet alanlarında uygulandığında birçok avantaj sağlamaktadır. Kurumlar, insanların çevrimiçi ortamdaki yorum ve incelemelerini bu analize tabi tutarak ürün ve hizmetleriyle ilgili mevcut durum analizi yapabilir ve bu sayede çevrimiçi geri bildirimleri takip edebilirler. Mevcut ve potansiyel müşterilerin uzun bir dönem boyunca ürünlere ve hizmetlere nasıl tepkiler verdiklerini anlamak, kurum yönetiminin stratejik olarak daha ilgi çekici içerik planlamasına ve gerekli önlemleri almasına yardımcı olacaktır. İnternet kaynaklarındaki ve sosyal medya platformlarındaki duyarlılığın izlenmesi, müşteri hizmetleri temsilcilerinin ürün ve hizmet şikâyetlerini hızlı bir şekilde öğrenmesine ve çözüme kavuşturmasına imkân sağlayacaktır. Kurum, duygu analizi ile internet kaynaklarındaki ve sosyal medya platformlarındaki memnuniyetsizliği yakından takip edebilecek ve bunlara etkin bir şekilde yanıt olumsuz duyguların diğer insanlar arasında da yayılmasını önleyebilecektir. Duygu analizinin hızlı, kapsamlı ve diğer araştırma yöntemlerine (anket, mülakat vs.) göre daha az maliyetli olması dolayısıyla, müşterilerle ilişkilerin ve kurumsal itibar yönetiminin maliyetlerini düşecek ve böylece kurumlara ekonomik katkısı olacaktır. Duygu analizi, teknolojinin gelişmesine paralel olarak değişmekte ve yeni uygulama alanlarının ortaya çıktığı bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda dersin amacı, duygu analizi ile ilgili genel bir farkındalık kazandırmak, iş dünyasında kullanımına yönelik örnek uygulama ve teknikleri tanıtmaktır.

Ders Kitabı:

  • Dehkhargani, R., Saygın, Y., Yanıkoğlu, B. ve Oflazer, K. (2016). SentiTurkNet: a Turkish polarity lexicon for sentiment analysis. Language Resources and Evaluation, 50(3), 667-685.
  • Kumar A. ve Sebastian T., M. (2012). Sentiment Analysis: A Perspective on its Past, Present and Future. Intelligent Systems and Applications. 10, 1-14.
  • Lee, L. ve Pang, B. (2008) Opinion mining and sentiment analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval Vol. 2(1), 1–135
  • Liu.B. (2015). Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions. Cambridge University Press.
  • Medhat, W., Hassan, A. ve Korashy, H. (2014). Sentiment analysis algorithms and applications: A survey. Ain Shams Engineering Journal, 5(4), 1093-1113

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir