Güncel Liderlik Yaklaşımları(kişisel gelişim-

Yönetim sürecini, süreci etkileyen faktörleri ve yönetsel fonksiyonların anlaşılması, yöneticilerin işlevlerini ve karşılaştıkları sorunları, geçmişte ve günümüzde kullanılan liderlik tanımlarını ortaya koyarak liderliğin ne anlama geldiğini belirlemek, geleneksel ve çağdaş liderlik teorileri, liderliğin organizasyonlar içerisindeki yerini, rollerini ve diğer çalışanlar ile ilişkilerini açıklayabilmek. Örgütler, belirli amaçla kurulan, bir düzene göre işleyen teknik, sosyal ve ekonomik yapılardır. Özellikle iş dünyasında en büyük sorun insanlarla uğraşmaktır. İş hayatı, sosyal hayatın bir parçasıdır. İçinde bulunduğu ortamı tanımayan; insanlarla konuşmasını, geçinmesini, dost olmasını bilmeyen bir insanın iş hayatında başarılı olması imkânsızdır. Kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemidir. Yapılacak işin niteliğine göre, iş için gerekli işlem ve eylemlerin eşgüdümlenerek, birden çok çalışanın bir araya getirilip güçlerini birleştirmesi ve elbirliği ile (sinerji yaratarak) işi yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Ders Kitabı:

 • Yazar: Salih Güney Kitap: Liderlik Yayınevi: Nobel Akademi
 • Yazar: G. Murat Dengiz Kitap: Takım Çalışması Teknikleri Yayınevi: Academyplus Yayınevi
 • Yazar: Dale Carnegie Kitap: Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak Yayınevi: Epsilon Yayınevi
 • Yazar: Donnolen, A. Kitap: Takım Dili Yayınevi: Sistem Yayıncılık
 • Yazar: Prof. Dr. Adnan Çelik, Prof. Dr. M. Şerif Şimşek, Doç. Dr. Abdullah Soysal Kitap: Zaman Yönetimi- Yönetsel Zamanda Etkinlik Yayınevi: Eğitim Yayınevi- Ders Kitapları
 • Yazar: Temel Çalık, Ferudun Sezgin, Cemal Çalık Kitap: Yönetimde Problem Çözme Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Yazar: John Adair Editör: Prof. Dr. Nurdan Kalaycı Kitap: Karar Verme ve Problem Çözme
  Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Akademik Yayınlar: Akçakaya Ö.R., Erden, Ç.S. (2014). Stres ve Stresle Baş Etmede Psikiyatrik Yaklaşım. Turkısh Family Physician, 5(2), 18-25.
 • Akademik Yayınlar: Akgemci, T. (2010). Örgütlerde Stres ve Yönetimi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15 (1-2)
 • Akademik Yayınlar: Yıldız, K. (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Stres Algılarının İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (3), 80-99

Akademik Yayınlar: Doç. Dr. Nezahat Güçlü, Gazi Üniversitesi, Gazi Egitim Fakültesi- Zaman Yönetimi.

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir