Sosyal Girişimcilik

Günümüzde iş dünyasının değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir. İş yaşamındaki kuralları uygulayarak kurum politikasına uygun etkili ilişkiler ile toplumsal gruplarla sağlıklı ilişki kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi için bireyin, bireysel özelliklerini tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta etkili iletişim kurmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Bu durum için gerekli koşul iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta etkili iletişim kurmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması ayrıca kreatif düşünme tanımları, kreatif düşüncenin tarihsel gelişimi ve düşünme yaklaşımlarının öğrenilmesi ve uygulanabilmesinin yolunun Kültür Endüstrileri düşüncesinin kaynağını, ortaya çıkaran koşullar ve Dünyada Kültür Endüstrilerinin tarihi ve gelişimi konularının öğrenilmesi ile mümkün olacağı kaçınılmazdır.  Kültür Endüstrileri tanımları, sınıflaması ve bu konudaki bazı önemli istatistik verilerin açıklanması yolunun kazanımı ancak Kültür Endüstrileri düşüncesinin doğru şekilde anlaşılması, programa katılan bireylerin Kültür Endüstrilerinde iş süreçlerinin temelleri; pazar, müşteri ve bağlantılar ile değer önerisi konularında teorik ve pratik bilgilerin öğrenilmesi yoluyla kültürel girişimcilik bilinci kazandırılması ie fikri ve sınai mülkiyetin temelleri, ilgili kurumlar ve örneklerin tanıtılması yoluyla fikri mülkiyetin önemi konusunda bilinç kazandırılması gerekliliğini getirmektedir.

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak danışanlar, mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

Ders Kitabı:

 • Taş, Yunus; Menteşe, Bahar. “Sosyal Girişimciliğin Gelişimi: ” Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin Boyutları”. 2. Uluslararası Çin’dne Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi.
 • Türkeş, Nuray. “Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin Gelişimi ve Bir Örnek İnsan Olarak İhsan Doğramacı” (PDF). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi Temmuz 2017. Erişim tarihi: 1 Haziran 2020.
 •  Sönmez, Asuman; Arıker, Çağla; Toksoy, Andaç. “Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin Gelişimi” (PDF). Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Girişimcilik Özel Sayısı, Bahar 2016. Erişim tarihi: 1 Haziran 2020.
 • Roger, L. Martni; Osberg, Sally. “Sosyal Girişimcilik: Kavram Tanımı”. Imece.com sitesi (Stanford Social Innovation Review Bahar 2007’den çeviri).
 • Paksoy, Mustafa; Özbezek, B.; Özçalıcı, Mehmet. “Bireysel ve Örgütsel Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Sosyal Girişimcilik Algısı”. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu 9-11 Ekim 2015 Muğla.
 • “Sosyal Girişimcilik Ağı /Anasayfa”. Sosyalgirisimcilik.com sitesi.
 •  “Kusif, Sosyal Finansman Rehberi” (PDF). 2018.
 • “Social Value UK, Sosyal Etki Kılavuzu” (PDF). 2015.
 •  “Sosyal girişimler neden sistemsel düşünceyi kullanmalı?”. 2016.
 • “SSIR, Sosyal İnovasyon için Tasarım Odaklı Düşünme”.
 •  “Joon World, Geleceği Resmederken Bugüne Odaklanmak”.
 •  “İş dünyası sistemleri dönüştürmede sosyal girişimcilerden neler öğrenebilir”.

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir