İş Dünyasında Duygusal Zekâ

Bu ders kapsamında IQ yani entellektüel zekânın yanı sıra EQ yani duygusal zekânın tanımı ve arasındaki farkı anlatmak hedeflenmektedir.Bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zekâ’nın bu ders kapsamında anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli bir sosyal sermaye ve sinerji kaynağıdır. Betimsel taramaya dayalı olarak yapılan bu dersin amacı, duygu yönetimi sürecini ve özelliklerini tanımlamak ile duygu yönetiminin yönetici ve işverenler için önemini vurgulamaktır. Ders ayrıca duygu yönetiminin unsurları ve terminolojisine, örgüt sağlığı ve örgütlerde psikolojik şiddet açısından duygu yönetiminin önemine ve etkili duygu yönetim süreci için yönetici ve işverenlere yönelik açılımcı önerilere yer verilmiştir. Duygusal zekânın iş ve sosyal hayata yansıması, duygusal zekâyı oluşturan faktörler, duygusal zekânın özellikle iletişimi etkileyen yanları ile duygu kontrolünün geliştirilmesi ve tanımlanması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı:

  • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme Ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
    • Yazar: Daniel Goleman Kitap: Duygusal Zekâ Yayınevi: Varlık Yayınları
    • Yazar: Daniel Goleman Kitap: Sosyal Zekâ: İnsan İlişkilerinin Yeni Bilimi Yayınevi: Varlık Yayınları
    • Akaedemik Çalışma: Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi / Fatih Töremen- Fırat Üniversitesi / İbrahim Çankaya -Dicle Üniversitesi
    • Akademik Çalışma: Duygusal Zekâ –  Doç. Dr. Ceylan TUĞRUL – Klinik Psikiyatri Dergisi 1999

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir