Güncel Kişisel Gelişim Yaklaşımları

İnsan ilişkileri, toplumda önemli bir yer tutar. Sağlıklı ilişkiler kurabilen, dikkat edilmesi gereken kuralları bilen ve uygulayan insan, toplum tarafından sevilen, saygı duyulan birisidir. İnsanlar toplumda her vesileyle etkileşimde bulunurlar. İletişim insan hayatının ve insanın var olmasının en temel aracıdır. Hayatın her alanında ve anında değişik tür ve biçimlerde iletişimi kullanırız. Bunun yanı sıra iletişim insan topluluklarını bir toplum haline getiren ve bir arada tutan bir çimentodur. Her insan bir şekilde iletişim kurar ve kurmalıdır. Ancak iletişimi etkili kılmak ve etkililiğini arttırmak ancak belli birtakım tekniklerin bilinmesi ve kullanılması ile mümkün olabilir. Bu kurs programı ile bireyin öğrendiği bilgileri günlük hayatında etkin olarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Mesleki anlamada fayda sağlayacakların sayısını artıracaktır. Mesleği icra etmek için alınması gereken eğitim insanların kendisini iş dünyasında konumlandırmasını kolaylaştıracaktır. Tüm bunların gerçekleşmesiyle kalifiye uzmanlarla nitelikli eğitimler gerçekleştirilmeye başlanacağı öngörülebilir. Kişisel gelişim alanının bir diğer olumlu yönü ise anlık motivasyon sağlamanın ötesine kişisel gelişim alanının Türkiye’ye kazandırdığı desteğe ihtiyacı olan insanların kendilerini geliştirmeleri adına iş yaşamında insan kaynağının kendisini sürekli geliştirerek motive etmesi gerekse de bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin Kişisel Gelişimin tarihçesini anlayabilir olması ve anlamlandırarak bulunduğu çevreye ve iş dünyasına katkı sunması adına dersin gerekliliği söz konudur. Ders Kitabı:
  • Yazar: Dale Carnegie Kitap: Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı Yayınevi: Epsilon yayınevi
  • Yazar: Nüvit Osmay Kitap: İnsan Mühendisliği Yayınevi: Alfa Yayınları.
  • Yazar: Nüvit Osmay Kitap: Düşünce Atlası Yayınevi: Alfa Yayınları.
  • Yazar: Mümin Sekman Kitap: Her Şey Seninle Başlar / Kişisel Kurtuluş Savaşınızı Başlatın! Yayınevi: Alfa Yayınları.
  • Yazar: Şahin Gümrü Kitap: Söz Adamı Yayınevi: Kemer Haber Gazetecilik ve Matbaacılık
  • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
  • Akademik Yayınlar: Türkiye’de Kişisel Gelişim Alanının Tarihçesi (Serkan ŞENGÜL, Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR)

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir