DKD 3

DKD 3 (Kurumsal, Kişisel imaj, Örgütsel İletişim ve Aidiyet) Bu ders kapsamında kişilerarası ilişkiler bağlamında kişisel imajı oluşturan öğeler, ilk izlenimin önemi, imaj yönetimi ve kişisel imaj yönetiminde sözsüz iletişimin önemine gündelik yaşamdan örneklerle kültürler ve kültürlerarası düzeyde ele alınmaktadır. İletişim becerilerimizi geliştirirken, beden dilini sözlerle birlikte uyumlu biçimde kullanmak, beden diliyle olumlu ve açık mesajlar vermek, başkalarının beden dilini doğru okumaya çalışmakla birlikte onlarla uyum sağlamak için çaba sarf etmek, etkin dinlemeyi öğrenmek, başkalarıyla empatik iletişim kurmak, her zaman olumlu düşünmeye özen göstermek konularının aktarılması hedeflenmektedir. Kamusal ve kurumsal yaşamda (iş ortamında) resmî yazışma, konuşma ve görüşmeler; toplantı, tören ve törensel etkinlikler; davet, ziyaret ve ziyafetler; resmî iş, işlem ve etkinlikler biçim ve yöntem olarak protokol ve sosyal davranış kurallarına uygun olarak yürütülür. Bu yüzden protokol ve sosyal davranış kurallarını bilmek ve bu kurallara uymak temsil ve itibar açısından gereklidir. Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilen, bu kurallara uyan ve bunları uygulayan kişi ve kurumlar kamusal ve sosyal yaşamda daima takdir edilir ve tercih edilirler. Dersin amacı; yönetim ve iş hayatlarında ve sosyal yaşamlarında kullanacakları protokol bilgi ve becerileri kazandırmak; bu bilgileri başarıyla uygulamalarını sağlamak, böylece bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarını, etkinlik ve saygınlıklarını artırmaktır. Ayrıca pozisyona ve hedeflere uygun giyinmek, bakımlı ve temiz görünmek, kendini sevmek, değer vermek ve kendine güvenmek, doğru beslenmek, spor yapmak ve sağlığa özen göstermeknin imaj yönetiminde ilişkisi değerlendirilecektir. Kendini sunmaya yarayacak kartvizitlerin, kuruma ait tüm basılı malzemelerin profesyonelce hazırlanmış olmasına özen göstermek, ofisin, evin, kullanılan araç ve eşyaların görüntüsüne ve bakımına özen göstermek, kişisel gelişime inanmak ve kendini sürekli eğitimler alarak, kitaplar okuyarak geliştirmek gibi birçok konu ile bireyin gelişim sürecini desteklemek hedeflenmektedir. Ders Kitabı
 • Yazar: Dale Carnegıe Kitap: İşten ve hayattan zevk almanın yolları Yayınevi: Epsilon
 • Yazar: Dale Carnegıe Kitap: Özgüven Kazanma Yolları 1-2 Yayınevi: Goa Basım Yayın
 • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
 • Yazar: Ömer BAKAN Kitap: Kurumsal İmaj Yayınevi: Tablet Yayınları
 • Yazarlar: Ömer BAKAN, Ahmet KALENDER, Mehmet FİDAN Kitap: Kurumsal Kimlik ve İmaj”, Halkla İlişkiler Kitabı Yayınevi: Tablet Yayınları
 • Yazar: Şadiye Nur GÜLEÇ Kitap: Kurumsal İmaj Yayınevi: Ondokuzmayıs Üniversitesi UZEM
 • Yazar: Nihat Aytürk Kitap: Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık
DKD 3 Eğitim Müfredat İçeriği DERS 1: ETKİLİ OKURYAZARLIK
 • Okuryazarlık
 • Okuma
 • Yazma
 • Etkili Okuryazarlık
DERS 2: BİLGİ OKURYAZARLIĞI
 • Bilgi Nedir?
 • Bilgi Hiyerarşisi
 • Bilgiyi Okuma Aşamaları
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • Bilgi Okuryazarlığı Ve Öğrenmede Devamlılık
 • Bilimsel Okuryazarlık
DERS 3:  GÖRSEL OKURYAZARLIK
 • Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması
 • Görsellerin eğitimsel açıdan değeri
 • Görsel Okuryazarlığın İşlevleri
 • Teknoloji ve Görsel Okuryazarlık
 DERS 4: DİJİTAL OKURYAZARLIK
 • Bilişim Teknoloji Araçları
 • Dijital Ortamda İçerik Üretimi
 • Dijital Bilgi Paylaşımı
 • Sunum Araçları Kullanılması
 DERS 5: DİJİTAL OKURYAZARLIK
 • Sunum Hazırlama Kuralları
 • Sunum Programı Kullanma
DERS 6: TARİHİ OKURYAZARLIK DERS 7: SİYASASİ OKURYAZARLIK DERS 8: GİRİŞİMCİLİK
 • Girişimci Ve Girişimcinin Temel Özellikleri
 • Girişim Neden Yapılır?
 • Yalın Girişim
 • Girişimcinin İhtiyaç Duyduğu Temel Unsurlar
 • İş Kurma Süreci: İş Fikri Belirleme
 • Kurumsal Girişimcilik Ve İnovasyon
 • İş Fikrinin Ömrü
DERS 9: İNOVASYON YÖNETİMİ
 • İnovasyon/Yenilik nedir?
 • Yenilik Türleri
 • İnovasyon ve İstatistikler
 • Yenilikçilik Yaklaşımları
 • Yenilik Yaratma Süreci
 • Ar-Ge Yönetimi Temel Kavramları
 • Ar-Ge Dışı Faaliyetler
 • Türkiye’de İlgili Destekler
DERS 10: KURUM KÜLTÜRÜ VE AİDİYET
 • Kurum Kültürü
 • Kurumsal Aidiyet
 • Kurumsal İletişim Süreci
 • Kurumsal İletişim Kavramları
DERS 11: ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
 • Örgütsel İletişim Tanımı
 • Örgütsel İletişim Yolları
 • Örgütsel İletişim Engelleri
DERS 12: HALKLA İLİŞKİLER DERS 13: İNSAN KAYNAKLARI DERS 14: SATIŞ VE PAZARLAMA DERS 15: DANIŞANLAR HAZIRLADIKLARI EĞİTMENLİK DALI PROJE SUNUMLARINI YAPARLAR

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir