DKD FELSEFESİ

Düşünme Sanatı ve Konuşma Sanatı, insanların düşünme, iletişim kurma ve ifade etme becerilerini geliştirmeye odaklanan önemli konulardır.

Düşünme Sanatı, insanların zihinlerini çalıştırarak, algıladıkları bilgileri analiz etmelerini, aralarında bağlantılar kurmalarını ve sonuçlara ulaşmalarını sağlar. Düşünmek, insanları diğer canlılardan ayıran önemli bir yetenektir. Her insanın düşünme süreci doğuştan vardır, ancak düşünme sanatında ilerleyebilenler, düşüncenin doğal gelişimi üzerinde bilinç sahibi olanlardır. Düşünme, insanın gerçek çalışmasıdır ve insanların büyük çoğunluğu düşünme gerektiren bir hayat sürmekten kaçınır. Ancak düşünme sanatını öğrenenler, diğerlerini geride bırakma ve başarıya ulaşma şansına sahip olurlar. Düşünme sanatı, her alanda olduğu gibi istemek ve arzu etmekle başlar. Düşünmek isteyenler yeni fikirler üretebilir ve kendilerini geliştirebilirler.

Konuşma Sanatı ise insanların irticalen konuşarak etkili iletişim kurmalarını sağlar. İrticalen konuşmak, toplum önünde hiçbir şeye bakmadan, okumadan veya başvurmadan doğrudan yapılan konuşma anlamına gelir. Bu, konuşma sanatı içinde önemli bir yer tutar, çünkü hatip, konuşmasını doğrudan dinleyicilere aktarır ve dikkatlerini çekmek için kâğıt veya diğer araçlardan faydalanmaz. İrticalen konuşabilmenin iki önemli şartı vardır: cesaret ve ayakta düşünebilme yeteneği.

Cesur olabilmek için hatipler, karşılaşabilecekleri durum ve toplumlara karşı hazırlıklı olmalı ve kendilerine güvenmelidir. Ayakta düşünebilme yeteneği ise hatibin önceden hazırladığı konuların ana fikirlerini hatırlama ve düşüncelerle süsleyerek etkili bir şekilde aktarma becerisini gerektirir. İrticalen konuşmada başarı için dinleyicilerin ilgisini çekmek ve dikkatlerini sürdürmek önemlidir. İlgi çekici bir giriş yapmak, dinleyicilerle etkileşim kurmak ve konuşmanın mahiyeti hakkında kısa bir açıklama yapmak başlangıçta dikkatlerini çekebilir. Ayrıca, dinleyicilerin dikkati sürekli olarak sürdürülmesi gerektği için, konuşmacı anlatımını çeşitlendirmeli, vurgu yapmalı ve etkileyici bir üslup kullanmalıdır. Konuşmacı ayrıca, konuşmanın akışını sağlamak ve dinleyicilerin anlaması için açık ve net bir şekilde ifade etmelidir. Konuşma sanatı, etkili iletişim kurmanın yanı sıra güvenilirlik ve ikna etme becerilerini geliştirmeyi de içerir. İyi bir konuşmacı, dinleyicilere inandırıcı argümanlar sunabilir, mantıklı bir şekilde düşünmeyi teşvik edebilir ve karşı tarafı ikna edebilir. Ayrıca, beden dili, ses tonu ve jestler gibi iletişim unsurlarını doğru kullanarak, mesajını daha etkili bir şekilde iletebilir.

Düşünme sanatı ve konuşma sanatı, birbirini tamamlayan becerilerdir. İyi düşünme becerileri, doğru ve etkili bir şekilde iletişim kurmayı desteklerken, etkili iletişim becerileri de düşüncelerin daha etkili bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Bu beceriler, kişinin kendini daha iyi ifade etmesine, karşı tarafı anlamasına ve daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Düşünme sanatı ve konuşma sanatı, kişisel ve profesyonel gelişimde önemli bir rol oynar ve insanların kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve başkalarıyla daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olur.

DKD Akademi’nin temel felsefesi, insanların düşünme ve konuşma becerilerini geliştirerek onların kişisel ve profesyonel başarılarını artırmayı hedeflemektir. Bu felsefe doğrultusunda, DKD Akademi, bireylerin düşünme ve konuşma becerilerini güçlendirmeleri için eğitim ve kaynaklar sunar. DKD Akademi’nin amacı, insanların kendilerini ifade etmelerine, düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilmelerine ve başkalarıyla daha iyi iletişim kurabilmelerine yardımcı olmaktır.

Diğer bütün alan/branş eğitimleri, DKD Akademi’nin temel felsefesi olan düşünme ve konuşma becerileri üzerine inşa edilmiş, geliştirme eğitimleridir. Çünkü herhangi bir alanda başarılı olmak için etkili iletişim ve düşünme yeteneklerine sahip olmak büyük önem taşır. İnsanlar, sahip oldukları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde kullanabilmek, fikirlerini doğru bir şekilde ifade edebilmek ve diğer insanlarla etkili iletişim kurabilmek için düşünme ve konuşma becerilerini geliştirmelidirler.

DKD Akademi, düşünme sanatı ve konuşma sanatını vurgulayarak, bu becerilerin hayatta başarıya giden yolda temel taşları olduğunu belirtir. İnsanların düşünme süreçlerini yönlendirebilmeleri, analitik düşünme yeteneklerini geliştirebilmeleri ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri, diğer alanlardaki eğitimlerini daha verimli hale getirecektir. Dolayısıyla, diğer bütün alan eğitimleri, DKD Akademi’nin temel felsefesi olan düşünme ve konuşma becerileri üzerine inşa edilmiş, bireylerin gelişimini destekleyen eğitimlerdir.