Liderlik

 • YÖNETİM BİLİMİ
  • Verimlilik,
  • Etkililik,
 • YÖNETME
  • Yönetimin Unsurları,
  • Lider nedir?
  • Yönetici ve Liderin Özellikleri Nelerdir?
  • Dünya Tarihini Etkileyen Liderler,
 • 3.İLETİŞİM YÖNETİMİ 2.1.Sözlü iletişim,
  • Sözsüz iletişim,
  • Beden dili,
  • İletişim araçları,
 • LİDERLİK VE PROBLEM ÇÖZME
  • Liderlik ve Kriz Yönetimi,
  • Liderlik ve İşletim Körlüğü,

Kurumsal Yönetim ve İletişim

 • Temel Eğitim,
  • Klasik yaklaşım,
   • Klasik yaklaşımın tarihi,
   • Klasik yaklaşım kuramcıları,
   • Klasik yaklaşım ilkeleri ve kavramları,
  • İnsan ilişkileri yaklaşımı,
   • Yaklaşımın tarihi gelişimi,
   • Yaklaşımın kuramcıları,
   • Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,
  • İnsan kaynakları yaklaşımı,
   • Yaklaşımın tarihi gelişimi,
   • Yaklaşımın kuramcıları,
   • Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,
  • Sistem yaklaşımı,
   • Yaklaşımın tarihi gelişimi ve kuramcıları,
   • Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,
  • Olasılık Yaklaşımı,
   • Yaklaşımın tarihi gelişimi ve kuramcıları,
   • Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,
 • Kurumsal İletişim Süreci
  • Tek yönlü – çift yönlü iletişim,
   • Tek yönlü iletişim ve özellikleri,
   • Çift yönlü iletişim ve özellikleri,
  • Kurumsal iletişimle ilgili özellikler,
   • İletişimin kural temelli olması,
   • İletişimin kişiselliği,
   • İletişimin seriliği,
  • Kurumsal iklim kavramı,
   • Kurumsal iklim kavramı,
   • Destekleyici iklim kavramı,
   • İkili ilişkilerin önemi,
 • Kurumsal İletişim Kavramları Eğitimi,
  • Kurumsal iletişim ortamında çatışma,
   • Pozitif güç olarak çatışma,
   • Negatif güç olarak çatışma,
   • Çatışmanın nedenleri,
  • Kurumlarda sözsüz iletişim,
   • Vücut hareketlerinin anlamı,
   • Alan kullanımı,
   • Fiziksel özellikler,
   • Dil kullanımı,
   • Dokunma kavramı,
  • Kurumlarda halkla ilişkiler,
   • Kavram ve sorumluluklar,
   • Halkla ilişkiler etkinlikleri,
   • İmaj yaratma.

Stres ve Zaman Yönetimi

STERS VE ENDİŞEYİ MİNİMUMA İNDİR

 • Stresle Baş Etmek
 • Kişisel Sağlıık

STRESİ YÖNETMEDE YÖNETİCİLERİN ROLÜ ve DURUMSAL LİDERLİK

ÖRGÜTSEL STRES

 • Stres Türleri
 • Stres Bulguları
 • Yanıt ve Reaksiyonları

ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI  ve STRESİ ENGELLEME

 • Stresi Engellemede Yöneticilerin Rolü
 • Stres Yönetiminde Bireysel Farklılıklar
 • Stres Ve Performans Arasındaki İlişki

ZAMAN YÖNETİMİ

 • Zaman Yönetiminin Önemi ve Gerekliliği
 • Evde Zaman Yönetimi

ZAMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

 • Amaç Belirleme
 • Önceliklerin Belirlenmesi
 • Kendine Güven
 • Sorumluluk ve Görevleri Paylaşma
 • Çalışma Listesi Düzenleme
 • Uzun Vadeli Takvim Belirleme

ZAMAN YÖNETİMİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Amaçlar
 • Yıllık Planlar
 • Haftalık ve Günlük Planlar
 • Öncelikler
 • Önem ve Aciliyet

ZAMAN YÖNETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN UNSURLAR

 • Dağınıklık-Düzensizlik
 • Kararsızlık ve Erteleme
 • Sorumluluk ve Görevleri Paylaşmama
 • Mükemmeliyetçilik
 • İletişim Sorunu
 • Acelecilik
 • Aşırı Güven
 • Güvensizlik ve Kaygı
 • Beklemek
 • Unutkanlık
 • İç Disiplinden Yoksunluk

Özgül KARCI

Gazi üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. 24 yıl sınıf öğretmenliği yaptım, son iki yıldır müdür yardımcılığı görevini yürütüyorum . Aynı zamanda izci liderliği eğitimleri almış olup 10 yıl izci liderliği yaptım. Bu dönemde kişisel gelişim alanında birçok eğitmenden eğitimler aldım ve onlarla beraber çalışmalarda bulundum.

 ALDIĞIĞIM EĞİTİMLER, SERTİFİKASYON VE DİPLOMA PROGRAMLARI:
 

⦁ TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ (Basıc coaching skııls) Lifecoach Etkin Birey (Murat SOYSALAN) ’dan alınmıştır. 
 
⦁ NLP DİPLOMA
⦁  Lifecoach Etkin Birey (Murat SOYSALAN) ’dan alınmıştır. 
 
⦁ İLERİ DÜZEY KOÇLUK BECERİLERİ ( CERTIFIED LIFE COACH)
⦁ Lifecoach Etkin Birey (Murat SOYSALAN) ’dan alınmıştır. 
 
⦁ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU  
 Lifecoach Etkin Birey (Murat SOYSALAN) ’dan alınmıştır. 
 
⦁ TEMEL PSİKOLOJİ (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress
 
⦁ KİŞİSEL GELİŞİM (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress

⦁ HAFIZA TEKNİKLERİ (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress

⦁ BEDEN DİLİ (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress

⦁ LİDERLİK (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress

⦁ AİLE KOÇLUĞU (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress

⦁ KARİYER KOÇLUĞU (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress

⦁ YÖNETİCİ KOÇLUĞU (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress

⦁ETKİLİ EĞİTMENLİK (ST. CLEMENTS UNİVERSİTY) Sertifikapress

⦁LİDER TEMEL EĞİTİM KURSLARI ( MİLLİ EĞİTİM OBESİD)

⦁LİDERLİK BRANŞ KURSU UYGULAMALI ( MİLLİ EĞİTİM OBESİD)

⦁MÜZİK GELİŞİM SEMİNERİ ( MİLLİ EĞİTİM OBESİD)

⦁YARATICI DRAMA KURSLARI ( MİLLİ EĞİTİM OBESİD)

⦁GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON KURSU ( MİLLİ EĞİTİM)

⦁STRES YÖNETİMİ VE MOTİVASYON ( MİLLİ EĞİTİM )

⦁ETKİLİ İLETİŞİM ( MİLLİ EĞİTİM)

⦁HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ ( MİLLİ EĞİTİM)

⦁TEMEL KOÇLUK BECERLERİ ( ICF )

⦁İLERİ DÜZEY KOÇLUK (ICF )

⦁METEFOR KULLANIMI (ICF )

Lifecoach Etkin Birey Kişisel Gelişim Akademisinde yaşam koçu , eğitim koçu olarak çalıştım…. Daha sonra Ekayder ( Etkin ve Kaliteli Yaşam Derneği) nin kurucu üyesi olarak sekiz arkadaş kurduk…. Bu arada yüksek lisans öğrencilerine koçluk ve nlp ile ilgili seminerler verip onlarla kariyer koçluğu yaptım…. Milli eğitimin bazı okullarında aile içi iletişim ve sınav kaygısını yenme ve hedef belirleme ile ilgili seminerler yaptım…..
Derneğimizde bir workshop hazırladım…. Çocuklarımızı bilinçaltı düzeyde tanıma, empati kurma, çocuklarımızın kanalından konuşma ve çocuklarımız için önemli olan nedir gibi konuları şiir ve hikayelerle anlatan keyifli bir workshoptu. Bu çalışmayı dernekde, yükseliş kolejinde ve bazı dershanelerde sunduk.. İlgi büyüktü…. Aynı başlık altında ikinci, üçüncüsünün çalışmalarını yapıyorum…Antalya Milli Eğitim ile birlikte koçum benim projesi oluşturduk… proje kabul edildi benim okulum pilot okul seçildi.. Okulumda da eğitim koçluğu çalışmalarımı sürdürdüm… Dünya Kalite Derneği ( Dükad) ile Üniversitelerde kişisel gelişim ve iletişim seminerleri verdim.Kişisel Gelişim Derneği ( Kigeder) ve Akdeniz Kişisel ve Kurumsal Gelişim Derneği ( AKUDER ) ile çeşitli eğitimler düzenledik…. saygılarımla….

Yiğit KALCI

21 Eylül 1987 Nevşehir Göreme doğumludur. Lisans öğrenimini sırasıyla Radyo ve Televizyon ile Uluslararası İlişkiler alanlarında tamamlamış, master ve doktorada Siyaset Bilimini tercih etmiştir. Çocukluk yıllarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenmiş, 2008 yılında TRT Seslendirme Müdürlüğünde dublaj ile tanışmıştır. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları biriminde “Katar” üzerine çalışmış ve siyasal iletişim alanında kişiye özel danışmanlık hizmetleri vermiştir. Siyasi parti teşkilatları ve aktif siyaset ile ilgilenen politikacı adayları ile her kademede stajyer hukukçulara özel eğitimler vermiştir. Lisansüstü tez danışmanlık hizmetlerine devam etmekte ve uluslararası literatür çalışmaları yürütmektedir.