Ali Yasin KAFES

Özgeçmiş

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı Ali-Yasin-KAFES.jpg

 • Adı Soyadı : Ali Yasin KAFES
 • Doğum Tarihi : 12/11/1992
 • Unvanı : Öğretim Görevlisi
 • Öğrenim Durumu : Doktora (devam)
  • Derece – Alan – Üniversite
  • Lisans – Psikoloji – İzmir Üniversitesi
  • Y. Lisans – Klinik Psikoloji – Üsküdar Üniversitesi
  • Doktora – Klinik Psikoloji – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • YAYINLAR-Makaleler
 • Kafes A Y, Çiller A, Altın B, Avcı A, Uyar E ve Şakiroğlu M. (2022) Üniversite Öğrencilerinde Pandemi Dönemi Kaygılarının Demografik Bilgiler ve Covid-19 Tanısı Alma Açısından Karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(81) , 135-151. Doi: 10.17755/esosder.877787.
 • Kafes A Y (2021) Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Üzerine Bir Bakış. Humanistic Perspective, 3(1), 186-194. Doi: 10.47793/hp.867111.
 • Kafes A Y, Köskün T. (2021) Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Müdahale Teknikleri: Sistematik Derleme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(4), 726-738. Doi: 10.18863/pgy.875418.
 • Kafes A Y, Yıldırım A. (2021) Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Memnuniyeti Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies, 16(6), 1641-1657. Doi: 10.7827/TurkishStudies.50766.
 • Kafes A Y, Ülker S V, Hızlı Sayar G. (2018) Yeme Bağımlılığı. Current Addiction Research, 2(2), 54-58. Doi: 10.5455/car.105-1537591260.
 • Bildiriler
 • Kafes A Y (2021) İkinci Kuşak Aile Terapileri. Akdeniz 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam metin bildiri).
  Kitaplar
 • Kafes A Y. (2018) Yeme Tutumlarının Duygu Düzenlemede Zorluk Ve Dürtüsellik İle İlişkisi. Sage Yayınları. (ULUSLARARASI)

Yazar hakkında

DKD Akademi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir