Stratejik Planlama

Strateji ve bağlamında stratejik planlama kavramı, önce askeri bir kavram olarak değerlendirilmiş, sonrasında iş dünyasının savaş alanı olduğu metaforu ile işletmecilik alanında inceleme konusu olmuştur.  Stratejik planlama, 1960-1980 yılları arasında gelişen ve stratejik yönetim alanında “klasik” olarak görülebilecek ilk düşünce akımıdır. Bu düşünce akımının en belirgin özelliği ve katkısı strateji geliştirmeye “planlı” bir şekilde yaklaşılması gerektiğini ileri sürmesi ve bu planların nasıl geliştirilmesi gerektiği yönünde önemli açılımlar sunması oldu. Diğer bir ifade ile stratejinin nasıl geliştirilmesi gerektiğine yönelik sistematik açıklamaların yapıldığı bu ilk dönemde, stratejinin kontrollü ve akılcı bir yol ile geliştirilebileceği ön kabul olarak benimseniyordu. Bu çerçevede birçok analiz tekniği geliştirildi. Bu tekniklerin başlıcaları şunlardır: Deneyim Eğrisi, Boşluk Analizi (gap analysis), SWOT Analizi, BCG Matrisi, Senaryo Analizi, Endüstri Yaşam Eğrisi. Bu eğitim kapsamında stratejik planlama yapısı süreci ve araçlarının kullanımı katılımcılara aktarılacaktır.

Ders Kitabı:

  • Yazar: Kadri Mirze Kitap: İşletmelerde Stratejik Planlama El Kitabı Yayınevi: Nobel Akademi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir