Disiplinler Arası Kişisel Gelişim(kişisel gerlişim)

Disiplinler arası etkileşim, birden fazla disiplinin birbiriyle etkileşim halinde çalışılarak ortaya çok daha faydalı, uygulanabilir kazanımlar çıkarmayı amaçlamaktadır. Örneğin tıp bilimi ile veri bilimini bir arada çalışarak hastalıklar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz ve elde ettiğimiz kazanımlar bu hastalıkların tedavisinde bize katkı sağlayabilir. Disiplinlerarası çalışmanın önemini araştırdığımızda Moti Nissani’nin “Ten Cheers for Interdisciplinarity: The Case for Interdisciplinary Knowledge and Research” isimli makalesinde aşağıda belirttiği gibi yaratıcılık genellikle disiplinlerarası bilgi gerektirir. Disiplinler arası çalışanlar genellikle yeni alanlarına önemli katkılarda bulunurlar ve çalışmalarda yapılan hataları genellikle çalışmalardaki disiplinlere aşina olan kişiler tarafından kolayca tespit edilebilir. Geleneksel disiplinleri disiplinlerarası çalışırken bu alanlarda çok değerli değerli araştırma konuları ortaya çıkmaktadır. Birçok düşünsel, sosyal ve pratik problemlerin çözümü disiplinlerarası yaklaşım gerektirir. Disiplinlerarası bilgi ve araştırma bize bilgi bütünlüğünün önemini ve gerekliliğini gösterir ki disiplinler arası araştırmalar genellikle daha fazla esnekliğe sahiptir. Tek bir disiplin üzerine çalışan insanlara kıyasla disiplinlerarası çalışanlar kendilerini yeni yerler keşfetmenin düşünsel eşdeğeri olarak görürler.

Disiplinlerarası çalışanlar modern akademideki iletişim boşluklarını gidermeye yardımcı olmakla birlikte böylece bilgi dünyasına çok daha büyük katkılar sunabilirler. Farklı disiplinler arasında köprü kurarak, disiplinlerarası çalışanlar akademik özgürlüğün savunmasında rol oynayacaktır.

Ders Kitabı:

  • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
  • Apostel, L. (1970). Interdisciplinarty; Problems of teaching and research in universities. Paris: OECD.[http://trove.nla.gov.au/work]
  • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 183-190.
  • Cordogon, S., & Stanciak, L. (2000). An examination of the effects of an interdisciplinary curriculum program on behavior and academic performance in a suburban high school. (A Compilation from the First Three Years of a Four-Year Study). [http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED442816.pdf]
  • Demir, E. (2009). İlköğretim ikinci sınıflarda uygulanan disiplinler arası bütüncül öğretim yaklaşımının etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Demirel, Ö. (2010).
  • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., ve Demir, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı ile disiplinler arası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33, (147), 14-25.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir