DKD 3

DKD 3 Eğitim Müfredat İçeriği

DERS 1: ETKİLİ OKURYAZARLIK

 • Okuryazarlık
 • Okuma
 • Yazma
 • Etkili Okuryazarlık

DERS 2: BİLGİ OKURYAZARLIĞI

 • Bilgi Nedir?
 • Bilgi Hiyerarşisi
 • Bilgiyi Okuma Aşamaları
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • Bilgi Okuryazarlığı Ve Öğrenmede Devamlılık
 • Bilimsel Okuryazarlık

DERS 3:  GÖRSEL OKURYAZARLIK

 • Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Anlamlandırılması
 • Görsellerin eğitimsel açıdan değeri
 • Görsel Okuryazarlığın İşlevleri
 • Teknoloji ve Görsel Okuryazarlık

 DERS 4: DİJİTAL OKURYAZARLIK

 • Bilişim Teknoloji Araçları
 • Dijital Ortamda İçerik Üretimi
 • Dijital Bilgi Paylaşımı
 • Sunum Araçları Kullanılması

 DERS 5: DİJİTAL OKURYAZARLIK

 • Sunum Hazırlama Kuralları
 • Sunum Programı Kullanma

DERS 6: TARİHİ OKURYAZARLIK

DERS 7: SİYASASİ OKURYAZARLIK

DERS 8: GİRİŞİMCİLİK

 • Girişimci Ve Girişimcinin Temel Özellikleri
 • Girişim Neden Yapılır?
 • Yalın Girişim
 • Girişimcinin İhtiyaç Duyduğu Temel Unsurlar
 • İş Kurma Süreci: İş Fikri Belirleme
 • Kurumsal Girişimcilik Ve İnovasyon
 • İş Fikrinin Ömrü

DERS 9: İNOVASYON YÖNETİMİ

 • İnovasyon/Yenilik nedir?
 • Yenilik Türleri 
 • İnovasyon ve İstatistikler
 • Yenilikçilik Yaklaşımları 
 • Yenilik Yaratma Süreci
 • Ar-Ge Yönetimi Temel Kavramları 
 • Ar-Ge Dışı Faaliyetler
 • Türkiye’de İlgili Destekler

DERS 10: KURUM KÜLTÜRÜ VE AİDİYET

 • Kurum Kültürü
 • Kurumsal Aidiyet
 • Kurumsal İletişim Süreci
 • Kurumsal İletişim Kavramları

DERS 11: ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

 • Örgütsel İletişim Tanımı
 • Örgütsel İletişim Yolları
 • Örgütsel İletişim Engelleri

DERS 12: HALKLA İLİŞKİLER

DERS 13: İNSAN KAYNAKLARI

DERS 14: SATIŞ VE PAZARLAMA

DERS 15: DANIŞANLAR HAZIRLADIKLARI EĞİTMENLİK DALI PROJE SUNUMLARINI YAPARLAR