DKD 2

DKD 2 Eğitim Müfredat İçeriği

DERS 1: UYANIN ve YAŞAMAYA BAŞLAYIN 

 • Sinir Dili Programlaması (Sdp)
 • Vizyon / Kişisel Vizyon / Vizyoner
 • Misyon / Kişisel Misyon Bildirimi
 • Kişisel Misyon Bildirimi Ne İşe Yarar?
 • En Önemli Değerlerimize Uygun Mükemmel Bir Hayat

DERS 2: ETİK ve ETİK KODLARIMIZ

 • Etik Günü Ve Haftası (25-31 Mayıs)
 • Etik Nedir?
 • Ahlak Felsefesi
 • Ahlak Ve Gelişim Süreci
 • Etik Teorileri Ve Sistemler
 • Etik Değerlere Aykırı Davranışların Sonuçları
 • Kant’ın Ödev Ahlakı (Deontoloji)
 • Etik – Ahlak

DERS 3: İLETİŞİM BECERİLERİNİ NASIL GELİŞTİRİRİZ

 • Karizma
 • Özgüven
 • Ego
 • Tolerans
 • Dale Carnegie İletişim Önerileri
 • Dengeli Bir Hayat

DERS 4: YENİ İNSANLARLA TANIŞIN, KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM

 • Yeni İnsanlarla Tanışın
 • Dünden Bugüne Jenerasyonlar…
 • Kuşaklar Arası İletişim
 • Kuşaklar Arası İletişim Karşılaştırması
 • Gelişimi Sağlayan Sağlıklı Değişimler

DERS 5: TAKIM ÇALIŞMASI VE BAŞKALARI İLE ÇALIŞABİLMEK

 • Başkaları İle Çalışabilmek
 • Ortak Çalışma Nedir?
 • Takım Kavramı
 • Gruba Ekip Diyebilmek İçin
 • Takım Çalışması
 • Takım Çalışması Yöntemleri
 • Problem Çözme Ve Teknikleri

DERS 6: ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMAK ve PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

 • Zor İnsanlarla Başa Çıkmak
 • Farklı Tipteki Zor İnsanlarla Başa Çıkmak
 • Çatışma
 • Çatışma Yönetimi Teknikleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Problem Çözme Basamakları
 • Anlaşmazlığın Ortasında Sakin Kalabilmek

DERS 7: (ÖFKE KONTROLÜ) ve EQ (DUYGUSAL ZEKÂ)

 • Kontrollü Duygular
 • (Eq) : Duygusal Zekâ Oranı
 • Carnegie’nin Duygu Kontrolü Önerileri
 • Öfke Ve Öfke Yönetimi         
 • Öfkeyi Kontrol Etme

DERS 8: STRES VE STRES YÖNETİMİ

 • Stres Mi?   Stres Sonrası Reaksiyon Mu?
 • Stresin Değerlendirilmesi
 • Stres Türleri
 • Kişisel Stres Ve Yönetsel Stres
 • Stres Yönetiminde Dikkat Edilecek Önemli İp Uçları
 • Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler

DERS 9: ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ

 • Zaman Yönetimi Nedir?
 • Zaman Nedir?
 • Zaman Çeşitleri
 • Zaman Konusunda Bilinç Nasıl Geliştirilir?
 • İyi Zaman Yönetimi
 • Beklenmedik İşler Ve Düzensizlikle Nasıl Baş Edeceğiz?
 • Zaman Yönetimi İçin İşe Nereden Başlamak Gerekir?
 • Analiz Ve Değerlendirme Nasıl Yapılır?
 • En İyi Zaman Kavramı Nedir?

DERS 10: KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ

SAYGINLIK KAZANMADA PROFESYONEL KİMLİK ve KİŞİSEL İMAJ

 • Benlik Kavramı
 • Profesyonel Benlik
 • Profesyonel Kimliği Geliştirme İle İlgili Modeller
 • Baskılanmış Grup Modeli
 • İmaj Ve Kişisel İmaj
 • İmaj Yönetim Teknikleri
 • Kişisel İmajı Geliştirmek İçin
 • İtibarınızı Nasıl Yönetirsiniz?
 • Kişisel Marka Nedir Ve Nasıl Yaratılır?

DERS 11: LİDER ve LİDERLİK

 • Liderlik
 • Liderlik Neden Önemli
 • Liderler Ve Ekipleri
 • Lider Kimdir?    Yönetici Kimdir?
 • Liderlik Ve Kültürün Boyutları
 • Liderlikte Teorileri Ve Yaklaşımlar
 • Liderlik Türleri
 • Liderlik Davranışlarını Etkileyen Faktörler
 • Etkin Bir Lider

DERS 12: İNSAN, ÇEVRE ve TUTUMLAR

 • İnsan Ve Çevre
 • Tutumlar
 • Tutumun Bileşenleri
 • Tutum Değişiminde Amaç
 • Kişisel İlgi Ve Tutumlar

DERS 13: İKNA

 • İkna
 • İknanın Başlangıcı Ve Aristo
 • İknanın Alıcı Üzerinde Etkisi
 • İkna Sürecinin İzlediği Yol
 • İknada Zekâ Ve Korku Faktörü
 • Başarılı İknanın Adımları
 • İknaya Karşı Koyma

DERS 14: PROPAGANDA

 • Propagandanın Tarihçesi
 • Propaganda Oluşturma Teknikleri
 • Propagandanın Yayılması İçin Kullanılan Yöntemler

DERS 15: MEDYA ve İŞLEVLERİ

 • Medya Nedir?
 • Kamuoyu Oluşturma
 • Medyanın Özellikleri
 • Medyada Gerçeklik Ve Kurgu
 • Medyayı Doğru Okumak
 • Manüpilasyon
 • Dijital Yaşam Biçimleri
 • İnternette Güvenliğin Önemi
 • Zorbalık Ve Siber Zorbalık