DKD 2

DKD 2 (Toplumsal Davranış ve İnsan İlişkileri)

İnsan dâhil tüm canlılar, yeryüzünün yaşam alanları olan ekosistemlerde yaşamaktadırlar. Yaşam alanı olan bir ekosistemde hava, su, toprak gibi yaşam için gerekli olan maddelerin kirlenmesi ya da oksijen, su, karbondioksit, azot döngülerinde meydana gelen bir aksama yaşamı ve yaşam koşullarını güçleştirir. Ekosistemde meydana gelen bunun gibi olumsuzluklar, konumuzu oluşturan insanın bedensel, ruhsal, bilişsel ve sosyal yapısında birçok değişikliğe neden olurlar. İnsan yaşamının sağlıklı ve başarılı bir şekilde devam edebilmesi, insanın genetik yapısı ile çevre koşullarının etkisi ve etkileşimine bağlıdır. Bu nedenle çevre, yaşamın vazgeçilemez öğesidir. Çevresel etmenler, insanın büyümesi, gelişmesi ve her türlü aktivitesi için olmazsa olmazlarındandır. Bu derste büyüme, gelişme ve yaşamla ilgili her türlü aktivite üzerine, özellikle çevresel etmenlerin beden, ruh, bilişsel sağlığı ve sosyal ilişkilere etki biçimleri örneklerle açıklanarak aktarılacaktır. Ayrıca İnsan davranışı çok boyutlu bir özellik gösterir ve davranışın arkasında birbirini etkileyen çok sayıda faktör bulunur. İnsan davranışını değişik boyutlarıyla ele alıp açıklamaya çalışan farklı bilim dalları bulunmaktadır. Bu bilim dalları insan davranışını analiz etmede, bir boyutu merkeze alıp, o boyut üzerine derinlemesine odaklanırlar. Bu bilim dallarının geçmişi insan ve insan gruplarının sistemli bir biçimde incelenmeye başlandığı zamanlara kadar dayanmaktadır. Ancak “Davranış Bilimleri” kavramının bilimsel anlamda kullanılması ve alan yazında yer alması yakın zamanlarda mümkün olmuştur. Bu dersin amacı, sosyal psikoloji kuramlarını incelemek; insan davranışlarını ve tutumlarını, kişiler arası ilişkileri değerlendirmek; toplumsal etmenlerin bireyler üzerindeki etkilerini, grup davranışlarını ve dinamiklerini incelemeye yönelik olacaktır.

Ders Kitabı

 • Yazar: Dale Carnegıe Kitap: İşten ve hayattan zevk almanın yolları Yayınevi: Epsilon
 • Yazar: Dale Carnegıe Kitap: Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı Yayınevi: Akış Yayınları
 • Yazar: Feray Atalay Kitap: DKD Toplum Önünde Söz Söyleme ve İnsan İnsan İlişkileri (Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı / Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi / Ders Programı) Yayınevi: DKD Akademi Yayınları
 • Yazar: Doç. Dr. Halil Aytekin Kitap: İnsan İlişkileri ve İletişim Yayınevi: Pagem Akademi
 • Yazar: Alfred Adler Kitap: Bir Yaşamöyküsünü Okuma Sanatı Yayınevi: Say Yayınları
 • Yazar: Alfred Adler Kitap: Yaşamın Anlam ve Amacı Yayınevi: Say Yayınları
 • Yazar: Anton C. Zijderveld Kitap:  Soyut Toplum Yayınevi: Pınar Yayınları
 • Yazar: Galip Akın Kitap: Ekoloji-Çevrebilim ve Çevre Sorunları Yayınevi: Tiydem Yayın
 • Yazar: Ayda Yörükan Kitap: Şehir Sosyolojisinin ve İnsan Ekolojisinin Teorik Temelleri Yayınevi: Nobel Yayın
 • Yazar: Fevzi Samuk Dergi: “İnsan Ruh Sağlığı ve Çevre.” Çevre Dergisi, 4 (1992): 23-25. 1992

DKD 2 Eğitim Müfredat İçeriği

DERS 1: UYANIN ve YAŞAMAYA BAŞLAYIN 

 • Sinir Dili Programlaması (Sdp)
 • Vizyon / Kişisel Vizyon / Vizyoner
 • Misyon / Kişisel Misyon Bildirimi
 • Kişisel Misyon Bildirimi Ne İşe Yarar?
 • En Önemli Değerlerimize Uygun Mükemmel Bir Hayat

DERS 2: ETİK ve ETİK KODLARIMIZ

 • Etik Günü Ve Haftası (25-31 Mayıs)
 • Etik Nedir?
 • Ahlak Felsefesi
 • Ahlak Ve Gelişim Süreci
 • Etik Teorileri Ve Sistemler
 • Etik Değerlere Aykırı Davranışların Sonuçları
 • Kant’ın Ödev Ahlakı (Deontoloji)
 • Etik – Ahlak

DERS 3: İLETİŞİM BECERİLERİNİ NASIL GELİŞTİRİRİZ

 • Karizma
 • Özgüven
 • Ego
 • Tolerans
 • Dale Carnegie İletişim Önerileri
 • Dengeli Bir Hayat

DERS 4: YENİ İNSANLARLA TANIŞIN, KUŞAKLAR ARASI İLETİŞİM

 • Yeni İnsanlarla Tanışın
 • Dünden Bugüne Jenerasyonlar…
 • Kuşaklar Arası İletişim
 • Kuşaklar Arası İletişim Karşılaştırması
 • Gelişimi Sağlayan Sağlıklı Değişimler

DERS 5: TAKIM ÇALIŞMASI VE BAŞKALARI İLE ÇALIŞABİLMEK

 • Başkaları İle Çalışabilmek
 • Ortak Çalışma Nedir?
 • Takım Kavramı
 • Gruba Ekip Diyebilmek İçin
 • Takım Çalışması
 • Takım Çalışması Yöntemleri
 • Problem Çözme Ve Teknikleri

DERS 6: ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMAK ve PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

 • Zor İnsanlarla Başa Çıkmak
 • Farklı Tipteki Zor İnsanlarla Başa Çıkmak
 • Çatışma
 • Çatışma Yönetimi Teknikleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Problem Çözme Basamakları
 • Anlaşmazlığın Ortasında Sakin Kalabilmek

DERS 7: (ÖFKE KONTROLÜ) ve EQ (DUYGUSAL ZEKÂ)

 • Kontrollü Duygular
 • (Eq) : Duygusal Zekâ Oranı
 • Carnegie’nin Duygu Kontrolü Önerileri
 • Öfke Ve Öfke Yönetimi         
 • Öfkeyi Kontrol Etme

DERS 8: STRES VE STRES YÖNETİMİ

 • Stres Mi?   Stres Sonrası Reaksiyon Mu?
 • Stresin Değerlendirilmesi
 • Stres Türleri
 • Kişisel Stres Ve Yönetsel Stres
 • Stres Yönetiminde Dikkat Edilecek Önemli İp Uçları
 • Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler

DERS 9: ETKİLİ ZAMAN YÖNETİMİ

 • Zaman Yönetimi Nedir?
 • Zaman Nedir?
 • Zaman Çeşitleri
 • Zaman Konusunda Bilinç Nasıl Geliştirilir?
 • İyi Zaman Yönetimi
 • Beklenmedik İşler Ve Düzensizlikle Nasıl Baş Edeceğiz?
 • Zaman Yönetimi İçin İşe Nereden Başlamak Gerekir?
 • Analiz Ve Değerlendirme Nasıl Yapılır?
 • En İyi Zaman Kavramı Nedir?

DERS 10: KİŞİSEL İMAJ YÖNETİMİ

SAYGINLIK KAZANMADA PROFESYONEL KİMLİK ve KİŞİSEL İMAJ

 • Benlik Kavramı
 • Profesyonel Benlik
 • Profesyonel Kimliği Geliştirme İle İlgili Modeller
 • Baskılanmış Grup Modeli
 • İmaj Ve Kişisel İmaj
 • İmaj Yönetim Teknikleri
 • Kişisel İmajı Geliştirmek İçin
 • İtibarınızı Nasıl Yönetirsiniz?
 • Kişisel Marka Nedir Ve Nasıl Yaratılır?

DERS 11: LİDER ve LİDERLİK

 • Liderlik
 • Liderlik Neden Önemli
 • Liderler Ve Ekipleri
 • Lider Kimdir?    Yönetici Kimdir?
 • Liderlik Ve Kültürün Boyutları
 • Liderlikte Teorileri Ve Yaklaşımlar
 • Liderlik Türleri
 • Liderlik Davranışlarını Etkileyen Faktörler
 • Etkin Bir Lider

DERS 12: İNSAN, ÇEVRE ve TUTUMLAR

 • İnsan Ve Çevre
 • Tutumlar
 • Tutumun Bileşenleri
 • Tutum Değişiminde Amaç
 • Kişisel İlgi Ve Tutumlar

DERS 13: İKNA

 • İkna
 • İknanın Başlangıcı Ve Aristo
 • İknanın Alıcı Üzerinde Etkisi
 • İkna Sürecinin İzlediği Yol
 • İknada Zekâ Ve Korku Faktörü
 • Başarılı İknanın Adımları
 • İknaya Karşı Koyma

DERS 14: PROPAGANDA

 • Propagandanın Tarihçesi
 • Propaganda Oluşturma Teknikleri
 • Propagandanın Yayılması İçin Kullanılan Yöntemler

DERS 15: MEDYA ve İŞLEVLERİ

 • Medya Nedir?
 • Kamuoyu Oluşturma
 • Medyanın Özellikleri
 • Medyada Gerçeklik Ve Kurgu
 • Medyayı Doğru Okumak
 • Manüpilasyon
 • Dijital Yaşam Biçimleri
 • İnternette Güvenliğin Önemi
 • Zorbalık Ve Siber Zorbalık