DKD 1

DKD1- Eğitim Müfredat İçeriği

DERS 1: DKD NEDİR?

 • Dale Carnegie / Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı
 • Nuvit Osmay / İnsan Mühendisliği
 • Şahin Gümrü / Söz Adamı

DERS 2: ( D.K.D ) Düşün, Konuş, Dinle

 • DKD Felsefesi Nedir?
 • DKD İnsani İlişkiler Yanı Nelerdir?
 • Hitabet Türleri
 • Cesaretin Arttırılması
 • Düşün
 • Konuş
 • Dinle

DERS 3: SU NASIL? ( Düşünme üzerine)

 • Bilim
 • Beyin
 • Zihin
 • Bilinç
 • Yaşam
 • Yaratıcılık

DERS 4: BEDEN DİLİ, JEST, RENKLER ve ASALAK (Parazit) HAREKETLER

 • Pandomim
 • Jestle Konuşmak
 • Asalak (Parazit) Hareketler
 • Fiziksel Görünüm
 • Renkler

DERS 5: İNSANLARLA GEÇİNMENİN YOLLARI

 • İnsanlara Kendini Sevdirmenin Yolları (Dost Kazanma Sanatı)
 • Diksiyon
 • Fonetik
 • İyi Bir Konuşma Sesinin Nitelikleri
 • İyi Bir Konuşmanın Olmazsa Olmazları

DERS 6: KONUŞMA HAZIRLIKLARI ve SUNUM

 • Konuşmada Dil
 • Kelimelerin Anlamı
 • Doğru Kelimeleri Kullanmak
 • Üslup
 • Kapsayıcı Dil Kullanımı
 • Asalak (Parazit) Kelimelerin Önüne Geçmek
 • Ön Hazırlık Ve Sunum
 • Sunum Ve Sunum Öncesi Sonrası Yapılması Gerekenler

DERS 7: KONUŞMAYA HAZIRLIK

 • Dinleyici Kitlesi
 • Konu Belirleme
 • Özel Amacı Belirleme
 • Kaynak Toplama
 • Konuşma Taslağı
 • Carngie’nin Sihirli Formülü

DERS 8: HAZIRLIKSIZ KONUŞMA ve DOĞAÇLAMA (TULUAT)

 • Söyleşi
 • Tanışma/Tanıştırma
 • Soru Sorma Ve Soruya Karşılık Verme
 • Özür Dilemek
 • Telefonda Konuşma
 • Görüşme

DERS 9: İYİ KONUŞMANIN ÖZELLİKLERİ

 • Konuşmanın Ana Prensipleri
 • Konuşma İçeriğinin Düzenlenmesi
 • Konuşma Öncesi Yapılması Gerekenler
 • Sihirli Formül (Dale Carnegie)
 • Konuşma Anında Yapılması Gerekenler
 • İyi Bir Kapanışta Olmaması Gerekenler

DERS 10: KONUŞMAYI DİNLERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

 • Ego
 • İyi Bir Dinleyici Olmak
 • İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Neler Yapmalıyız
 • Konuşmayı Dinlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

DERS 11: TAKDİM KONUŞMASI

 • Konferans
 • Söylev(Nutuk)
 • Duyuru
 • Kitap Tanıtımı
 • Açış Konuşmaları
 • Takdim Konuşması Ve Dikkat Edilecek Konular

DERS 12: PROTOKOL ve SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

 • Sosyal Davranış Kuralları
 • Protokol
 • Başarıda Protokolün Yeri
 • Kamusal Yaşamdaki Resmi Alanlar
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokol Listesi

DERS 13: PROBLEM ÇÖZME METODU

 • Üzüntüsüz Yaşamayı Öğrenme
 • Kişisel Sorunlar
 • Problem Çözme Metodunda Kullanılan Teknikler
 • Üzüntüden Kurtulmanın 3 Basamağı

DERS 14: KOMPLİMAN VE GRUP KONUŞMALARI

 • Kompliman nedir
 • Carnegie’nin toplantı yönetimine ait notları
 • Küme Konuşmaları
 • Açık Oturum
 • Münazara
 • Kitle Tartışması
 • Kurultay
 • Moderetörlük

DERS 15: İNSANLARI SİZİN GİBİ DÜŞÜNDÜRMENİN YOLLARI

 • Seçim Yapmak
 • İnsanlarla İşbirliği Yapmanın Yolları (Carnegie)
 • Bu Derste Neler Öğrendik?
 • İlk Ders Videoları
 • Bitirme Sunumları